Alias Date Jackpot ($) Game Type
Maria746602/28/20202,416.00SL
Maria746602/28/20202,058.00SL
shdyldy02/27/20203,200.00SL
shdyldy02/27/20202,040.00SL
shdyldy02/27/20206,194.00SL
shdyldy02/27/20202,900.00SL
shdyldy02/27/20202,640.00SL
kimba12302/27/20202,232.00SL
InLoveAgain02/27/20203,125.00SL
shdyldy02/27/20202,150.00SL
InLoveAgain02/27/20203,150.00SL
InLoveAgain02/26/20202,650.00SL
shdyldy02/24/20202,592.00SL
Maria746602/24/20203,430.00SL
chantal1202/23/20202,095.20SL